Bokalyckan

Här är ett axplock av de bilder som finns i boken "Bokalyckan 1860-1950"

 

Copyright Leif, Bo och Per Carlsson

 

 

Författarnas farmor och farfar bodde i Carlsro. Numera ligger Silviaskolan på denna plats.

 

Inger Jönsson, Per Carlsson, Per-Erik Månsson, Kerstin Bengtsson och Sol-Britt Bengtsson promenerar hand i hand på Svartmannagatan på väg till söndags-skolan.

 

Anselm och Astrid Forsbergs hus på Norregatan.

 

Gymnastkföreningen Örnen. Uppställning framför T4´s musikpaviljong.

 

Familjen Algot Anderssons barn utanför huset på hörnet av Tränggatan och Norre- gatan. Familjen flyttade till USA 1953.

 

Karl Olsson. I Bokalyckan mer känd som Kryllen.

Bröderna Carlssons farfar (vänster herre i bakgrunden) och pappa (längst till höger i förgrunden). I övrigt för författarna okända personer.

 

Svartmannagatan ner mot Norregatan med T4 i bakgrunden. (Leif Jaensons bildarkiv)

 

Carl och Maria Rundbergs hus mot nuvarande Kaptensgatan.