Bokalyckan

 

Försäljning av boken "Bokalyckan 1860-1950"

 

Boken kan köpas på Hembygdsmuseet i Hässleholms hem-bygdspark eller direkt av författarna (se kontakter).

Pris: 200 kronor.

 

 

Boken kan nu också köpas på Hässleholms Bokhandel.

Pris: 225 kronor.

 

 

 

 

 

Bakgrund till boken

 

Skildringar av äldre tiders Hässleholm rör vanligen de centrala delarna av staden. Områdena utanför centrum såg helt annorlunda ut och har en annan historia. Ett sådant område var Bokalyckan. Vid tiden för järnvägens ankomst och Hässleholms tillkomst 1860, så var detta område öde mark. Det tillhörde Stoby och till viss del Vankiva. Ägo-styckningar tog fart i slutet av 1800-talet och folk började köpa mark där man byggde sig ett hus. Inkorporeringen till Hässleholms stad skedde först 1942.

 

Vi är uppväxta i Bokalyckan och vi har saknat en skildring av områdets historia och av de människor som var med om att utveckla det första karga, i stort sett obebyggda samhället, till vad som så småningom skulle bli en välmående stadsdel i Hässleholm.

 

De som bodde här upplevde mycket hårt arbete, men också gemenskap och glädje. Det har känts angeläget att bevara minnet av dem till eftervärlden.

 

 

 

 

Författarna

 

Vi är tre bröder som tillsammans skrivit boken. Äldste brodern Leif har tjänstgjort som lektor i historia på gymnasieskolan, först i Katrineholm och från 1985 på Linnéskolan i Hässleholm. Bo och Per övertog ledningen för familjeföretaget Göinge Mekaniska AB med dotterbolag sedan fadern Arthur på grund av sjukdom dragit sig tillbaka. Per blev också ny ägare till barndomshemmet efter faderns död 1978 och bor kvar i Bokalyckan.

 

 

På bilden syns från vänster Bo, Leif och Per Carlsson.